A més de millorar significativament el potencial d'innovació a l’empresa, la plataforma Induct és única en la seva capacitat per facilitar la col•laboració en una organització amb les aportacions de clients, partners i proveïdors.

 

PROCÉS

Des del moment en què es comencen a capturar idees, Induct t'ajudarà en el desenvolupament, avaluació, testeig, implantació, mesura de l'impacte i fins i tot a compartir l'aprenentatge, monitoritzant aquestes dades i desenvolupant informes sobre això. L'objectiu és incrementar la capacitat d'innovació i el nostre software és ideal per a això.

PORTFOLIO

Porta un registre de tots els teus processos d’innovació i valora l’impacte de cadascun d’ells i de cada projecte implementat.

COLABORATIU

Connecta comunitats on les idees i els reptes es reuneixen amb l’experiència i coneixement, i construeixen cultura d’innovació des del propi core.

ANALÍTICA

El nostre software utilitza quadres de comandament estadístics per veure el resultat de la innovació de l’empresa, veient on és més convenient gestionar el procés d’innovació en base al valor generat.

CONFIRGURABLE

El nostre software et permet seguir i implementar els teus propis processos d’innovació, suportats per l’experiència i millors pràctiques d’Induct, així com aplicar la teva pròpia identitat de marca en el disseny de la plataforma.


Una gestió dels mètodes i procediments d’innovació és necessaria per transformar contínuament idees en valor afegit. 

La tecnologia pot incrementar l’eficiència, estructura i compromís a la seva empresa.

A més, la gestió de la comunitat a través de la plataforma Induct ha demostrat un increment de les capacitats d’innovació tres vegades superior sobre les ja existents.


Anàlisi

PER UNA MILLOR PRESA DE DECISIONS

Les estadístiques, informes i presentacions visuals que el portafoli i dashboard de la plataforma Induct els hi permet generar, són uns mesuraments a temps real del pols de la innovació en la seva organització. Aquets mòduls li permeten, més allà de generar dades, conèixer en profunditat l’estat de la innovació de la seva organització, millorant així la presa de decisions relacionades amb la innovació.

Informes al Dashboard

Aquest mòdul permet que cada organització integri mètriques especifiques d’innovació en els seus informes. Les dades poden ser fàcilment presentades visualment a temps real, utilitzant els indicadors que vostè elegeixi. Es poden utilitzar per una varietat d’objectius: identificar colls d’ampolla, evitar que els processos s’endarrereixin i proporcionar informació per la presa de decisions durant les reunions i presentacions.

Comparteixi idees

Gestioni el seu portafoli d’innovació, obtingui una visió general de totes les idees, propostes, reptes i altres iniciatives d’innovació activa (així com les no actives). El Portafoli d’Innovació d’Induct li permet comparar l’estat de les diferents àrees i processos d’innovació, tot obtenint un millor control sobre la planificació dels esforços de la seva empresa. Induct fa que sigui més fàcil per vostè identificar i prioritzar els esforços en innovació, enfocant-se cap aquells amb un major retorn. Inclús encara més important: Induct li permet fer que les coses es facin – a través de llistats inidivduals de tasques i notificacions que cada usuari té en la comunitat.

Programa de reconeixement i compensació

Motivi als seus empleats, identificant i recompensant els campions de la innovació. Per els directius i gestors, la puntuació dels usuaris de la comunitat (funcionalitat opcional) pot ser una eina eficaç per avaluar el desenvolupament individual dels empleats, en base a nous i molt valuosos criteris: creativitat, col•laboració, pensament a llarg termini i involucració en els objectius estratègics de l’empresa. Utilitzi el programa de reconeixement per el desenvolupament d’una cultura més col•laborativa i innovadora a la seva organització.


Collaboració


CREACIÓ DE CULTURES INNOVADORES

La plataforma Induct és una comunitat intuïtiva, on les idees i els reptes es troben amb l’experiència i el coneixement. Els empleats amb diferents habilitats i coneixements poden col•laborar i desenvolupar idees d'una manera eficient. Donem a les empreses l'oportunitat de facilitar un ambient on els treballadors poden utilitzar les seves competències, experiències, i habilitats personals en les àrees de major talent.

Comparteixi Idees

Contribueixi directament a les preguntes plantejades per l'organització. Comparteixi les seves opinions i suggeriments, i trobi les idees més interessants. Voti, segueixi i comenti les que li agradin més.

Reptes

Creï campanyes impulsades per reptes per involucrar als empleats en els objectius estratègics de la seva organització. Això el fará capaç de reaccionar quan hi hagi una necessitat urgent per resoldre un problema o prendre un nou repte. Això donarà lloc a una presa de decisions més eficaç i ràpida.

Grups

Utilitzi els espais de treball per compartir documents i facilitar els debats. Ser membre d'un grup és una manera fàcil de connectar amb la gent que té les mateixes passions i interessos que vostè.

Implicació Externa

La Comunitat Induct no es limita només als seus empleats. Informació valuosa per a la competitivitat de les empreses sovint està disponible en fonts externes a ella. Mitjançant la utilització de la "innovació oberta", es poden convidar a fonts externes per mobilitzar la seva xarxa professional, aprofitant així les perspectives i punts de vista externs a l’empresa, d'una manera segura i divertida.


Configurable

 

PER ATENDRE A NECESSITATS ESPECÍFIQUES

Per tal de complir amb les característiques de la seva organització, Induct ofereix un mòdul d'administració altament configurable. Així que si vostè representa un petit grup de projectes, una institució de recerca acadèmica o una gran multinacional corporativa, Induct li permet utilitzar la seva pròpia marca visual i posar en pràctica els seus propis processos d'innovació.

Control d’accés

Induct farà que vostè es senti segur per poder obrir-se a les parts externes interessades, involucrant a persones de confiança, organitzacions i xarxes de contactes. Pot controlar la visibilitat i l'accés als diferents usuaris i categories, sempre mantenint la seva confidencialitat.

Disseny i aparença

Pugi el perfil visual de la seva organització per tal de donar a la seva comunitat una mirada única i personalitzable. Destacant les característiques i informació que necessita, i oculti les coses que no li interessin.

Múltiples processos

Alguns processos són intuïtius i fàcils, mentre que altres són més complexos. Alguns estan fets per els beneficis a llarg termini, altres per els beneficis a curt termini i altres fets per a ambdos. Controli els diferents processos d'innovació de manera diferent i construeixi el procés que s'adapti més al tipus d'innovació que experimenta la seva organització.

Comunicació

Ens assegurem de que tot el món estigui actualitzat amb les noves tasques i activitats de la comunitat, mitjançant les notificacions als usuaris. No obstant això, vostè també pot enviar correus electrònics i butlletins per tal de connectar i actualitzar als usuaris d'una forma diària, setmanal o mensual.

Integració mitjançant la nostra API

La solució d’Induct es pot integrar en la seva intranet i Internet existent. Això fa possible que vostè pugui desenvolupar millors llistes personalitzades i altres informes prioritaris, basats en l'exportació de dades a l'instant, involucrant a tercers desenvolupadors per personalitzar encara més la seva plataforma. 
Més informació sobre l'API a l’espai Induct.


Procés

La gestió de la innovació es basa en una sèrie de processos que estructuren la implementacions d'una innovació en particular. Des del moment en què una innovació o idea es crea i s'introdueix en la comunitat Induct, la innovació comença el procés en el que idealment, la idea acabarà sent una implementació. Perquè el procés d'implementació flueixi sense problemes, les innovacions es classifiquen per tipus i origen.

Customització

Induct ha desenvolupat processos d'implementació customitzats basats en aquesta categorització per guiar les idees en el seu particular camí perquè puguin progressar, des d'un stage inicial fins a la seva implementació. Un procés d'implementació customitzat és un conjunt d'activitats o tasques relacionades i estructurades per fomentar correcta i fluida implementació de les idees i assegurar el compromís i participació de tots els participants.

Objectius

El procés de progrés de les innovacions i idees és gestionat per la Comunitat Induct i permet als participants visualitzar clarament les seqüències d'activitats a realitzar i els punts més importants o que més destaquen.


Gestió de la cartera d’innovació

En el procés de gestió de la innovació, és imprescindible gestionar també la cartera de projectes, la qual cosa suposa una centralització de la gestió dels processos, mètodes i tecnologies usades pels equips encarregats de gestionar la innovació, per analitzar i qualificar futures idees i projectes basats en característiques com els recursos necessaris per a la implementació, procés d'implementació i impacte de la innovació.

Embut

La visió general dels projectes s'il·lustra en l'anomenat embut d'innovació, que indica el nombre d'innovacions i la seva respectiva posició en el procés d'implementació. Aquest embut és ajustable a les necessitats de l'equip d'innovació, es pot indicar l'origen d'un suggeriment i gestiona i informa sobre el moment i el progrés de les idees i innovacions.

Objectius

L'objectiu de la gestió de la cartera de projectes és gestionar adequadament el flux d'idees i innovacions, maximitzant el nombre i l'impacte de les idees i innovacions, l'entrada i sortida es mantenen igual i als interessats se'ls informa.