La millora de la relació entre qualitat i cost

Avui en dia, l'assistència sanitària s'enfronta a la pressió pressupostària que afecta la capacitat dels proveïdors de la salut per satisfer les creixents demandes dels stakeholders. Per tant, hi ha una necessitat crítica d'aplicar solucions innovadores i proactives per superar els nombrosos reptes de la gestió a les organitzacions sanitàries.

 

Induct ajuda a proveïdors del sector salut a arribar als seus objectius:

 

Cost
Estalvi

Incrementar
Qualitat dels 
tractaments

Millor
Experiència
Empleat

Millor
Experiència
Pacient

Increased Revenues

 

Les comunitats de software-i-procés, amb el suport d’Induct, encoratgen i guien la generació de la col•laboració per a la resolució de nous reptes. Aquestes solucions poden ser tan simples com canviar els horaris de neteja per salvar, sorprenentment, grans quantitats de temps i costos de personal, o tan complex com nous procediments quirúrgics pioners.


El poder de connectar una comunitat d'innovació a tot el món

Induct ha desenvolupat una plataforma fàcil d’utilitzar, que connecta gent dins i entre organitzacions per una causa compartida. Tothom contribueix amb les seves pròpies perspectives creatives i esforç conjunt. Clínics de tots els tipus, administradors, personal no clínic, pacients i les seves famílies, servei i proveïdors de producte, investigadors, autoritats locals o grups de suport, són uns dels que poden contribuir a importants resultats. Hi han centenars de rols diferents als hospitals i altres tipus d'organitzacions de la salut, i el sistema de col•laboració d’Induct pot harmonitzar-los tots. Ajuntant i impulsant a tothom a contribuir amb la seva comunitat d'innovació, Induct permet millorar el rang, qualitat i impacte de les idees que han estat aportades. Els usuaris poden participar des de dins o des de fora de l'organització, compartint diverses perspectives en reptes i solucions. La intuïtiva plataforma també fa que la preparació sigui innecessària, immediatament qualificant a tota l'organització a contribuir-hi en ella.

Incrementant la capacitat d’innovació i eficiència

Amb Induct, les capacitats d'innovació i de superació personal d'una organització de la salut, s'incrementen notablement. Els equips d'innovació són capaços de reclutar, avaluar, seleccionar, desenvolupar, controlar, mesurar i desplegar solucions rendibles, difonent aquestes per a una major adopció, adaptació i impacte. Els equips de gestió utilitzen informes i eines d'anàlisi a petició del software d’Induct per una presa de decisions més eficaç. La situació i l'avanç de les iniciatives poden ser rastrejades a l'instant amb els embuts d'innovació i els seus respectius quadrants. S'alleuja l'estrès i el temps empleat en cada informe, ja que Induct facilita una àgil i enfocada informació per veure i compartir.

  • Els administradors poden veure i actuar sobre oportunitats per augmentar el valor i mitigar els riscos associats amb les seves iniciatives innovadores.
  • Tota iniciativa passa per processos predefinits, sempre establerts per donar suport a diferents tipus d'innovació.
  • Els informes sobre les activitats, avenços i impactes dins de l'organització són simples i directes, fet que redueix en gran mesura - la despesa de temps en els informes i la redacció d'aquests. Els responsables interessats poden veure clarament el que està succeint en la seva línia d'innovació pel que fa als interessos de coordinació específics, estalvi de costos, etc.
  • La "saviesa de les masses" és aprofitada per la plataforma Induct - que permet als usuaris comentar i "seguir" les contribucions dels altres, i fins i tot col•laborar en grups de treball sobre les idees propostes .

Processos, sistemes i cultures de les organitzacions de la salut s'adapten per proporcionar solucions rendibles d'innovació que responguin als seus reptes creixents.

Supervisió d’alt nivell

Induct permet a les organitzacions de la salut gestionar i controlar la seva cartera d'inversió en innovació, gràcies al control total dels esforços d'innovació que succeeixen en la seva organització. El procés d'innovació que apareix a la Comunitat Induct proporciona a temps real una representació gràfica de totes les novetats i activitats que estan en marxa. Aquestes iniciatives i activitats poden ser controlades d'acord als seus indicadors de rendiment (KPI) i a la rellevància de les àrees estratègiques, ja tinguin un enfocament clínic o no clínic.

En qualsevol moment, els líders de la salut poden, per tant, proporcionar informació precisa i actualitzada sobre totes les seves iniciatives d'innovació, així com el seu impacte en la millora de la qualitat del servei i l'eficiència operativa.

Adaptar i adoptar – Innovació com una pràctica compartida

Induct permet a les comunitats de la salut crear i compartir solucions, adoptar i adaptar les millors pràctiques properes o d'arreu del món. En involucrar i mobilitzar la col•laboració a fora de l’organització, les possibilitats de trobar els coneixements i experiències necessàries per a l'èxit s'incrementen significativament. Amb Induct, les organitzacions sanitàries poden llançar reptes específics per trobar solucions entre les múltiples comunitats i així obtenir un ecosistema d'innovació cap el repte. Mitjançant l'ús de les eines i tècniques interactives de col•laboració ofertes per Induct, les organitzacions poden donar un sentit de comunitat, solidaritat i unitat. Això enforteix la imatge pública de l'organització, i estableix una xarxa de col•laboració a través del qual les millors pràctiques i la innovació es poden propagar notablement.

 

Les troballes, metodologies i millors pràctiques poden ser fàcilment compartides i adaptades per altres organitzacions de la salut.