Kenneth Ramberg

Kenneth Ramberg es va unir a Induct SEA a Barcelona, Espanya, a inicis de 2015 com consultor freelance i aviat va demostrar ser un recurs important per a Induct i va ser promogut a CTO a Induct AS a pincipis de 2016. Com CTO està a càrrec de tota l'operació i estrategia tecnològica global d'Induct. Mentre la base operacional d'Induct es troba a Oslo, en Kenneth Ramberg, amb quasi 20 anys visquent a Barcelona, va establir el 2016 una nova entitat operativa i de desenvolupament, Induct Research & Development SL, a Barcelona per satisfer les necessitats tecnològiques actuals i futures d'Induct.

Kenneth Ramberg ha estat treballant com desenvolupador de software, en lideratge, emprenedor i project manager en TI aproximàdament els darrers 25 anys, en varietat de sectors, principalment en sanitat. Té la licenciatura en ciències de la informació, master en gestió de projectes i està certificat com PMP.

Kenneth Ramberg va néixer el 1969, és ciutadà noruec i la direcció de l'oficina és Carrer de l'Església 4, 08024 Barcelona, España.