En viktig barriere for effektivisering

Innbyggere

Som bruker kommunale tjenester, og har ideer til forbedring men ikke et sted å dele disse med i kommunen

Innbyggere.png
Forbedringsansatte.png

Forbedringsteamet

Kommunen har ingen effektive steder å samle, prosessere og samarbeide om forbedringer. Excel/eRoom er normen

Foregangsansatte

Ser forbedringsmuligheter hver dag, men har ingen effektive steder for å beskrive og dele dem

Foregangsansatte.png
Ledelsen.png

Ledelsen

Ledere har ingen effektive verktøy til å styre, måle og ta ut rapporter for innovasjonsarbeid og gevinstrealisering


Inducts Programvare - Alt i en løsning


Induct Innovasjon og Nettverks løsning for Helsesektoren

Skjermbilde 2017-06-22 kl. 10.43.31.png

 

 

 • Induct vant anbudet for leveranse av sitt Innovasjon, Prosjekt, Samhandling og rapporterings verktøy i 2015.

 

 • Sykehus i Norge, Danmark, England, USA og Spania har brukt Induct sine løsninger siden 2010.

 

 • Januar 2017 er det ca 30 sykehus som bruker løsningen og ytterligere 15 vil bli levert innen første halvår 2017.

 

 • Induct valgt som strategisk partner av Helse og Omsorgs Departementet for å utvikle videre løsninger for de 4 helse regionene.

Nøkkelfunksjonaliteter i Induct løsningen

 

Skjermbilde 2017-06-26 kl. 13.07.31.png
 

Brukergrensesnitt som brukere relaterer seg til

 

Representer måten du jobber på

 

De siste aktiviteter

 

De siste oppdaterte ideerHovedfunksjonaliteter i Induct Innovasjons Community

 1. Iverksette
  1. Ideer
  2. Utfordringer
  3. Stemming
 2. Samhandling
  1. Brukere kan jobbe sammen på initiativer
  2. Interne og eksterne brukere kan være involvert uansett lokasjon
 3. Prosesser
  1. Oppgaver, dokumenter og sjekklister defineres og følger valgt prosess
 4. Portefølje og rapportering
  1. Rask og detaljert oversikt over alle pågående intiativ
 5. Skreddersy til din organisasjon
  1. Plattformen skreddersys til din organisasjons design profil, arbeidsmetodikk og prosess

Delingsnettverk i Norsk og Internasjonal helsesektor

 
 • Profesjonell innovasjons prosess
 • Webbasert portal for deling og samhandling

 • Lære av hverandre

 • Forretningsutvikling og forbedring internt på tvers av organisatoriske enheter, samt eksternt i et internasjonalt delingsnettverk


Skjermbilde 2017-06-26 kl. 13.54.24.png

Standard & forenklet implementering