Strukturert prosjektgjennomføring, oversikt og dialog med innbyggere og ansatte

Innbyggere

Bruker kommunale tjenester, og har ideer til forbedring men ikke et sted å dele disse med i kommunen

Ansatte

Ser forbedringsmuligheter hver dag, men har ingen effektive steder for å beskrive og dele dem

Avdelinger

Kommunen har ingen effektive steder å samle, prosessere og samarbeide om forbedringer

Ledelsen

Ytelse, kostnadspress og KPI's, har ingen effektive steder til å drive, måle og rapportere interne forbedringer


Hvordan lykkes med fornyelse og innovasjon år etter år?

Det holder ikke å lykkes med innovasjon av og til. Skal du levere optimalt til innbyggere, må du lykkes med fornyelse, forbedring og innovasjon kontinuerlig. Det må ligge i ryggraden og kulturen til de ansatte og ledelsen. For å lykkes med kostnadseffektiv og lønnsom innovasjon, må du ha flere ting på plass samtidig

 • Kultur - du å ha en kultur som motiverer til idégenerering, kreativitet og samhandling
 • Organisasjon - du må være organisert for innovasjon, med de rette rollene og de rette mennesker
 • Prosesser - effektive arbeidsprosesser for generering, selektering og implementering av idéer og tiltak
 • Verktøy - og du må ha verktøy som automatiserer og støtter dine arbeidsprosesser knyttet til innovasjon

 

Induct gir økt mulighet for:

 • Redusere kostnader
 • Bedre arbeidsprosesser
 • Flere gode idéer
 • Økt engasjement
 • Egendefinerte prosesser
 • Raskere behandling
 • Styrt gevinstrealisering
 • Bedre resultatstyring
Skjermbilde 2017-06-27 kl. 12.33.11.png

Induct hjelper kommuner med varig innovasjon og fornyelse ved å kombinere tjenestene i vår programvare med spisskompetanse innen forbedringsarbeid og innovasjon. Resultatene for våre kunder er en varig innovasjonskultur som gir flere gode idéer som blir mer effektivt implementert for raskere gevinstrealisering.


Inducts Programvare - Alt i en løsning