Strukturert prosjektgjennomføring, oversikt og dialog med innbyggere og ansatte

Innbyggere

Bruker kommunale tjenester, og har ideer til forbedring men ikke et sted å dele disse med i kommunen


Ansatte

Ser forbedringsmuligheter hver dag, men har ingen effektive steder for å beskrive og dele dem


Avdelinger

Kommunen har ingen effektive steder å samle, prosessere og samarbeide om forbedringer


Ledelsen

Ytelse, kostnadspress og KPI's, har ingen effektive steder til å drive, måle og rapportere interne forbedringer


Inducts Programvare - Alt i en løsning