kommune.PNG

Norsk/English

Kommune potensiale

Det norske selskapet Induct kan vise til gode resultater med sin beste praksis og teknologistøtte for hvordan innføre og dele innovasjoner og prosjekter i offentlige virksomheter. 

Siden 2010 har sykehus spart millioner av kroner ved bruk av Induct sin løsning og Induct leverer nå til kommunene i Norge og Danmark for å oppnå de samme resultatene.

Vår delingsportal tillater kommuner å registrere, dele, søke og finne ideer, oppgaver, prosjekter, eksempler, mm. 

Bli med på en unik deling- og samarbeidsportal på tvers av alle kommuner!


  Støtte kommuner og samarbeid mellom kommuner

  • Oversikt over alle strategiske aktiviteter/prosjekter som må gjennomføres
  • Implementeringsstatus, rapportering, verdimåling
  • Lagring av all dokumentasjon et sted, sikrer oversikt og kvalitet
  • Samhandlingstøtte sikrer at riktige personer deltar i de ulike prosesser og prosjekter
  • Kommunikasjon, informasjon og åpenhet på riktige nivåer er avgjørende for en vellykket sammenslåing
  • Både interne og eksterne kan bidra i ulike aktiviteter innenfor definerte sikkerhets kriterier
  • Enkelt og brukervennlig
  • Fleksibilitet i en standard løsning med alt på et sted

  Eksisterende barrierer mellom kommuner, innbyggere og ansatte

  Inducts kommune portal er den beste løsning for å rive barrierene og skape kontakt mellom alle interessenter


  Vil din kommune dele og samarbeide med andre kommuner eller trenger du ytterligere informasjon? Ta kontakt med oss:  kommune@induct.no