Induct Group – Interim report 1H 2016 Highlights

Induct shared today (in Norwegian/English) to the market the results from 1st half of 2016 with an important increase in product licenses (ARR) with a 132% compared with 2015. 15 of Norway's 26 healthcare institutions are until now our customers, with a total of NOK 4.4M for 1H 2016. The overall ARR show an increase of 42%, and the churn remain low. With a reinforced board, new international key staff, and a solid pipeline, CEO Johansen is very optimistic in the months to come. (Unofficial translation, official text and report below)

 

OSLO, NORWAY – 13.30 CET / 30.09.2016 / Induct AS (MERK:INDUCT-ME)

Induct - Kraftig vekst innen lisensinntekter
Induct leverer etter planen og øker de årlige lisensinntektene (ARR) innen helse med hele 132 prosent i forhold til samme tid i fjor. Nå er 15 av 26 norske helseforetak på kundelisten.

Induct, som var det første selskapet som ble notert på Oslo Børs sin nye markedsplass, Merkur Market, i begynnelsen av januar i år, har stor suksess med å bygge opp en helseportal som sparer Sykehus-Norge for millioner.

De årlige ARR-inntektene innen helsesektoren endte på NOK 4,4 millioner i første halvår 2016.

-  Vi har nå knyttet til oss 15 av 26 helseforetak i Norge. Med hjelp av vår plattform sparer sykehusene store beløp. Tiltak som hvert enkelt sykehus har suksess med, kan andre sykehus så implementere, sier administrerende direktør Alf Martin Johansen i Induct.

Johansen tror ARR-veksten vil fortsette videre det neste året.

-  Vi har mange potensielle sykehus i pipelinen og tror også at når flere og flere opplever at Inducts plattform fungerer, vil salget gi seg selv, sier Johansen.

Regnskapsteknisk havnet omsetningen på NOK 4,1 millioner i første halvår. Men siden omsetningen i flere av landene Induct opererer i, ikke fullt ut er konsolidert, er den reelle omsetningen NOK 6,4 millioner, 56 prosent høyere.

Selskapets samlede ARR-inntekter stiger med 42 prosent til NOK 7 millioner. Frafallet av kunder er minimal og ventes å forbli lavt fremover.

Induct opplevde en meget bra resultatforbedring i første halvår. EBITDA for årets første halvår endte på minus NOK 3,6 millioner, sammenlignet med minus NOK 9,3 millioner i samme periode 2015.

-  Vi forventer en signifikant forbedring i inntektene i andre halvår, noe som også vil gi et forbedret resultat (EBITDA), sier Johansen.

Induct har så langt i år hentet inn totalt NOK 34,5 millioner, blant annet har investor Øystein Tvenge kommet inn som en av de største aksjonærene.

-   Det gjør det mulig for Induct å satse enda mer på helsesektorene, både i Norge og internasjonalt, og på lisensinntekter. Vi ser også muligheter for interessante oppkjøp, sier Johansen.

Induct har også fått på plass flere nye styremedlemmer med bred og solid kompetanse og internasjonal erfaring.

           
For further information, please contact:
Alf Martin Johansen, Chief Executive Officer
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com 

About Induct
Based on eight years of collaboration with over 250 organizations, Induct offers innovation communities, delivered as "Software as a Service," that enable organizations to create, manage, track and measure the innovation process from idea creation through to final implementation and impact reporting. Induct enables its customers to connect with each other in larger networks to share best practices, while deploying and monetizing initiatives - all within a secure, collaborative, and access-controlled cloud-based network. Induct is listed on the Merkur Market list on the Oslo Stock Exchange with the ticker INDUCT-ME.

Induct: “Connecting Innovation Communities™”

 

Posted on September 30, 2016 and filed under Investor relations, Stock announcements, Company news.