Vellykket lansering i kommunemarkedet

OSLO, 13. januar 2017

Basert på suksess i helsevesenet, lanserte Induct 2. januar en satsning mot kommunesektoren, for å skape et tilsvarende nettverk for deling av prosjekter og gode løsninger.

I løpet av 2 uker har Induct inngått avtale med 24 av Norges 428 kommuner for deling av beste praksis og innovasjon. Dette innebærer at kommunene får fri tilgang til å registrere og dele kunnskap seg imellom. Kommunene kan også velge å abonnere på en modul (en tilsvarende modul sykehusene abonnerer på) for å styre gjennomføring og porteføljen av prosjekter og tiltak.

Basert på sin første erfaring med Inducts løsning har enkelte kommuner allerede signalisert interesse for å abonnere på en slik modul.

«Spredning av innovative løsninger er viktig for å ta ut samfunnseffekter, skape læring og oppnå effektiv ressursbruk. Inducts løsning for kommunesektoren er meget lovende og svarer på uttrykte behov fra kommunene. KS er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale med Induct for å bidra til videreutvikling og aktiv bruk av løsningen» sier Henrik Finsrud, Avdelingsdirektør Innovasjon i KS - Kommunesektorens organisasjon.

Arbeidet med å knytte sammen flest mulig kommuner fortsetter utover i 2017.

«Det gjennomføres svært mange gode tiltak og prosjekter lokalt i Norges kommuner. Vi i Induct ønsker å bidra til at de kan dele denne kunnskapen på en mye mer effektiv måte, og tilbyr derfor en digital arena for å dele de dokumenterte løsningene på tvers av alle kommuner», sier adm. dir. Alf Martin Johansen i Induct.

Kommuner er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 13, 2017 and filed under Stock announcements, Company news, Investor relations.