Utvidet samarbeid med Aalborg universitetssykehus

OSLO, 23. januar 2017

Induct AS har utvidet samarbeidet med Aalborg universitetssykehus. Aalborg universitetssykehus er en Induct kunde som har benyttet Inducts modul for ‘Innovation management’ siden 2011.

«Aalborg arbeider systematisk med innovasjon og forbedringer, og ved hjelp av Inducts plattform har ca 500 initiativer blitt håndtert og bidratt med årlige besparelser på ca. 20 millioner kroner», sier Innovasjonsansvarlig ved Aalborg, Kjeld Lisby. «Samtidig vet vi at andre sykehus i Skandinavia også har gjennomført mange gode tiltak. Vi ønsker nå å dele de tiltak vi har gjennomført og få tilgang til  mange nye tiltak i nettverket for å ytterligere forbedre vårt helsetilbud i Aalborg», sier han.

«Vi i Induct er veldig glad for at Aalborg universitetssykehus ønsker å bli med i delingsnettverket for helse på Inducts plattform. Aalborg har vist at store gevinster kan realiseres alene, men vi ser at deling blant andre sykehus som har samme utfordringer, vil effektivisere forbedringsarbeidet drastisk», sier adm. dir. Alf Martin Johansen i Induct.

Helse er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 23, 2017 and filed under Stock announcements, Investor relations, Company news.