Flere nye helsekontrakter i Midt-Norge

OSLO, 24. januar 2017

Induct AS har inngått tre nye avtaler i Helse Midt-Norge. I Helse Midt-Norge har Induct i dag avtaler med sykehusene St. Olav, Møre og Romsdal og Nord Trøndelag, samt Helse Midt-Norge IT og Sykehusapotekene Midt-Norge. Dette omfatter modulene ‘Innovation management’ og ‘Project management’.  

I dag har Induct inngått tre nye avtaler i regionen, for modulene ‘Grant management’, ‘Innovation management’ og ‘Project management’.

«Helse Midt-Norge arbeider systematisk med innovasjon og forbedringsarbeid. Inducts løsninger har bidratt meget positivt til å støtte ulike viktige virksomhetsområder. I tillegg vil delingsnettverket på tvers bidra med ytterligere verdi fremover», sier Henrik Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

«Disse avtalene kom i stand ved at eksiterende kunder i Helse Midt-Norge anbefalte Inducts programvare samt muligheten for å delta i delingsnettverket, til andre helseaktører i regionen. Det er veldig gledelig at brukerne av Inducts løsninger aktivt identifiserer nye kunder og bruksområder. I et nettverk øker som kjent verdien for alle, når nye kommer med for å dele», sier adm. dir. Alf Martin Johansen i Induct.

Dette er en prosjektkontrakt innen vertikalen helse, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 24, 2017 and filed under Stock announcements, Investor relations, Company news.