Digitalt økosystem for Norge

OSLO, 26. januar 2017

Induct AS og DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS har inngått en samarbeidsavtale om å utforske mulighetene for å benytte Induct som leverandør av den digitale plattformen for Toppindustrisenteret, som skal være i full drift ved utgangen av andre kvartal 2017.

Induct arbeider nå sammen med forprosjektet for DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS med å teste Inducts plattformløsning opp mot DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS' behov.  

«Norsk næringsliv må gjennom en digital omstilling, for å styrke global konkurransekraft og bidra til langsiktig vekst. Vi trenger derfor å samle kompetanse og etablere en nasjonal arena for samhandling», sier Walter Qvam, styreleder i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS.

«DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret og Induct deler målsetningen om å skape en digital samhandlingsarena for Norge som et økosystem, og Inducts plattform kombinert med DIGITALNORWAY - Toppindustrisenterets tjenester passer som hånd i hanske», sier adm. dir. Alf Martin Johansen i Induct.

Senteret skal samle og dele kunnskap, erfaringer, teknologier, forretningsmodeller og kompetanse i partnerskap mellom aktører innen norsk industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, virkemiddelapparatet og klynger.  

Induct jobber med å skape samhandling – med fokus på fem vertikaler (helse, utdanning, kommuner/byer, private selskaper og humanitær sektor).

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 27, 2017 and filed under Stock announcements, Investor relations, Company news.