Kontrakt med Det Norske Menneskerettighetsfond

OSLO, 6. januar 2017

Induct AS har inngått kontrakt med Det norske menneskerettighetsfond (NHRF).
Det norske menneskerettighetsfond ble opprettet i 1988 av private norske organisasjoner for å fremme respekten for og overholdelsen av menneskerettighetene internasjonalt. Målet var å etablere en kanal for fleksibel og ubyråkratisk støtte til lokalt menneskerettighetsarbeid, ofte i politisk sensitive kontekster.

Fondets grunnleggende organisasjoner og eiere var Norsk senter for menneskerettigheter (UiO), Landsorganisasjonen (LO), Mellomkirkelig råd og det Norske Røde Kors. Fondet eies i dag av fem organisasjoner som samtidig utgjør Styret.

Dette er en kontrakt innen vertikalen humanitær sektor, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 6, 2017 and filed under Stock announcements, Investor relations, Company news.