Kontrakt med Smart Care Cluster

OSLO, 5. januar 2017

Induct har inngått kontrakt med Norwegian Smart Care Cluster. Norwegian Smart Care Cluster er et klyngeprosjekt med mer enn 90 bedrifter og 30 kommuner/offentlige aktører som deltakere. Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen men har medlemmer fra hele landet og internasjonalt.

NSCC fokuserer på innovasjon, forskning og næringsutvikling innen velferdsteknologi (eHelse, mHelse, integrert omsorg, helse IKT og relaterte omsorgs disipliner) som et middel til å forbedre helse og omsorgstjenester.

Dette er en kontrakt innen vertikalen private selskaper, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor).

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 6, 2017 and filed under Company news, Investor relations, Stock announcements.