Raskere og mer effektivt innovasjonsarbeid

 
Skjermbilde 2017-06-27 kl. 10.04.55.png

For å vinne nye markeder samtidig som du beholder de du har, er du avhengig av å lansere nyheter, enten i form av:

 • forbedringer til dagens produkter eller tjenester
 • helt nye produkter eller tjenester
 • nyemarkeder og kundesegmenter
 • nye og smartere måter å gjøre ting på.

Hvordan skal du klare å skape alle disse nyhetene?

Hvor skal de komme fra? Og når du får idéene, hvordan sikrer at de beste blir til virkelighet på kortest mulig tid?

Induct gir deg en måte å fange opp idéene på, metoder for å skille de gode idéene fra de dårlige, og verktøy og prosesser som lar deg raskt og effektivt gjøre dem om til nye produkter og tjenester som dine kunder vil betale for!

Induct gir støtte for samhandling og oppgavestyring hvor alle medlemmer av teamet får felles tilgang til dokumenter, skjemaer, og informasjon fra idé til gevinstrealisering.

Dette gir ledelsen og de ansatte bedre oversikt, sporbarhet og etterrettelighet i alle innovasjonsprosesser.

 
Skjermbilde 2017-06-27 kl. 10.05.20.png

Induct setter innovasjon i system og gir varige resultater

Hvordan lykkes med fornyelse og innovasjon år etter år?

Det holder ikke å lykkes med innovasjon av og til. Skal du holde din posisjon, må du lykkes med fornyelse, forbedring og innovasjon hele tiden. Det må ligge i ryggraden og kulturen til de ansatte og ledelsen. Og for å lykkes med kostnadseffektiv og lønnsom innovasjon, må du ha flere ting på plass samtidig:

 • Kultur - du må ha en bedriftskultur som motiverer til idégenerering, kreativitet og samhandling
 • Organisasjon - du må være organisert for innovasjon, med de rette rollene og de rette mennesker
 • Prosesser - effektive arbeidsprosesser for generering, selektering og implementering av idéer og tiltak
 • Verktøy - og du må ha verktøy som automatiserer og støtter dine arbeidsprosesser knyttet til innovasjon

Induct hjelper firmaer med varig innovasjon og fornyelse ved å kombinere tjenestene i vår programvare med spisskompetanse innen forbedringsarbeid og innovasjon. Resultatet for våre kunder er en varig innovasjonskultur som gir flere gode idéer som blir mer effektivt implementert for raskere gevinstrealisering for våre kunder.


 

Få frem idéene

Du er kanskje ikke klar over det, men du sitter på de beste idéene selv - hos dine ansatte, dine kunder, og dine partnere. Med Induct får du frem flere idéer enn noensinne. Og blandt disse idéen finner du kilden til fremtidig vekst!

Skjermbilde 2017-06-27 kl. 10.26.58.png
 

Fra idé til virkelighet

Det holder ikke med mange gode idéer hvis du ikke klarer å gjøre dem om til virkelighet på en effektiv måte.

Induct programvaren digitaliserer dine innovasjons-prosesser og lar deg evaluere flere idéer og gjøre de gode om til virkelige produkter og tjenester som skaper langvarige og lojale kunder!

Skjermbilde 2017-06-27 kl. 10.27.09.png

Resultater og gevinster

Du vet aldri om du har kommet til mål hvis du ikke kan måle. Med Induct får du full oversikt over porteføljen din så du kan fokusere på ressurser der de gir best avkastning, samtidig som du kan rapportere resultater i sanntid.


Induct programvaren gir økt mulighet for:

 • Raskere behandling
 • Gjennomsiktighet
 • Sporbarhet
 • 360 porteføljeoversikt
 • Flere nyheter
 • Bedre resultatstyring
 • Flere nye produkter
 • Flere nye tjenester
 • Bedre arbeidsprosesser
 • Flere gode idéer
 • Økt engasjement
 • Strukturerte prosesser

 

Induct Innovation Management System

Inducts programvare er en skybasert løsning som lar deg komme raskt igang med digitalisering og effektivisering av dine innovasjonsprosesser. Den er fleksibel nok til å passe for alle firmaer og organisasjoner, og lar deg enkelt skreddersy løsningen til å passe din bedriftskultur og arbeidsprosesser. 

Til sammen gir Induct den strukturen du trenger for effektivt forbedringsarbeid. Samtidig støtter den opp om kulturen og kreativiteten som er nødvendig for god, åpen innovasjon og nytenkning!

hovedside.png

Plattformen kombinerer flere elementer for å støtte de nødvendige forutsetningene for å lykkes med innovasjon:

Få flere gode idéer gjennom modulene for idégenerering, kampanjer, workshops, og events

Bedre samhandling på tvers av organisasjonen gjennom felles sak og dokumentmappe for alle

Gjør idéene om til virkelige produkter og tjenester raskere gjennom helhetlige, digitaliserte arbeidsprosesser tilpasset dine måter å jobbe på og dine informasjonsbehov

Ta bedre beslutninger og mål resultatene i sanntid gjennom rapportering– og beslutningsmodulen