Raskere og mer effektiv innovasjonsarbeid

For å vinne nye markeder samtidig som du beholder de du har, er du avhengig av å lansere nyheter, enten i form av:

 • forbedringer til dagens produkter eller tjenester
 • helt nye produkter eller tjenester
 • nyemarkeder og kundesegmenter
 • nye og smartere måter å gjøre ting på.

Hvordan skal du klare å skape alle disse nyhetene?

Hvor skal de komme fra? Og når du får idéene, hvordan sikrer at de beste blir til virkelighet på kortest mulig tid?

 

Induct gir deg en måte å fange opp idéene på, metoder for å skille de gode idéene fra de dårlige, og verktøy og prosesser som lar deg raskt og effektivt gjøre dem om til nye produkter og tjenester som dine kunder vil betale for!

Induct gir støtte for samhandling og oppgavestyring hvor alle medlemmer av teamet får felles tilgang til dokumenter, skjemaer, og informasjon fra idé til gevinstrealisering.

Dette gir ledelsen og de ansatte bedre oversikt, sporbarhet og etterrettelighet i alle innovasjonsprosesser.

 

Induct setter innovasjon i system og gir varige resultater

Det holder ikke å lykkes med innovasjon av og til. Skal du holde din posisjon, må du lykkes med fornyelse, forbedring og innovasjon hele tiden. Det må ligge i ryggraden og kulturen til de ansatte og ledelsen. Og for å lykkes med kostnadseffektiv og lønnsom innovasjon, må du ha flere ting på plass samtidig:

 • Kultur - du må ha en bedriftskultur som motiverer til idégenerering, kreativitet og samhandling
 • Organisasjon - du må være organisert for innovasjon, med de rette rollene og de rette mennesker
 • Prosesser - effektive arbeidsprosesser for generering, selektering og implementering av idéer og tiltak
 • Verktøy - og du må ha verktøy som automatiserer og støtter dine arbeidsprosesser knyttet til innovasjon

Induct hjelper firmaer med varig innovasjon og fornyelse ved å kombinere tjenestene i vår programvare med spisskompetanse innen forbedringsarbeid og innovasjon. Resultatet for våre kunder er en varig innovasjonskultur som gir flere gode idéer som blir mer effektivt implementertfor raskere gevinstrealisering for våre kunder.

 

Induct Innovation Management System

Inducts programvare er en skybasert løsning som lar deg komme raskt igang med digitalisering og effektivisering av dine innovasjonsprosesser. Den er fleksibel nok til å passe for alle firmaer og organisasjoner, og lar deg enkelt skreddersy løsningen til å passe din bedriftskultur og arbeidsprosesser.

Plattformen kombinerer flere elementer for å støtte de nødvendige forutsetningene for å lykkes med innovasjon:

 • Få flere gode idéer gjennom modulene for idégenerering, kampanjer, workshops, og events
 • Bedre samhandling på tvers av organisasjonen gjennom felles sak og dokumentmappe for alle
 • Gjør idéene om til virkelige produkter og tjenester rasksere gjennom helhetlige, digitaliserte arbeidsprosesser tilpasset dine måter å jobbe på og dine informasjonsbehov
 • Ta bedre beslutninger og mål resultatene i sanntid gjennom rapportering– og beslutningsmodulen

 

Til sammen gir Induct den strukturen du trenger for effektivt forbedringsarbeid. Samtidig støtter den opp om kulturen og kreativiteten som er nødvendig for god, åpen innovasjon og nytenkning!